Skip to content

WIE ZIJN WIJ?

ONS DOEL

GP heeft als doel mensen uit alle generaties te ondersteunen in de relatieopbouw met God. Vanuit het geloof dat er een God is die voor iedereen een zorgzame Vader wil zijn. Een Vader waar we bij terecht kunnen in moeite, pijn, verdriet, maar ook in vreugde en blijdschap. Een Vader die al onze lof en eer toekomt.

 

GP is er voor gelovigen uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen maar ook voor zoekers/niet-gelovigen. De organisatie is ook gericht op het ontdekken van mogelijkheden om op een aansprekende manier mensen voor het eerst of opnieuw met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest kennis te laten maken. Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en alle mensen te vertellen van Gods grootheid en van wat Jezus heeft gedaan. De missie van GP is tevens om gehoor te geven aan deze opdracht. 

VOOR IEDEREEN!

De alomvattende liefde, genade en redding van God is bedoeld voor alle mensen. Als christenen dus ook als GP, hebben we voor het eeuwige welzijn van onze naaste de verantwoordelijkheid hen over God en Jezus te vertellen. Dat doet GP vooral via het Woord en door middel van lofprijzings- en aanbiddingsmuziek; vormen en methoden die we kennen uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

 

Om ook de groep ‘van buiten’ te bereiken is het van belang GP zo toegankelijk mogelijk te houden zodat bezoekers gemakkelijk andere mensen ter kennismaking kunnen meenemen. En dat gebeurt ook regelmatig, getuigen de reacties na afloop. Om nieuwe in het geloof geïnteresseerde mensen op te vangen en te verwijzen naar de kerk in bredere zin, is er binnen GP o.a. een nazorg team.

DE BAND

IMG_0072

Jurie Bos

Bandleiding en elektrisch gitarist
IMG_0185

Berthold Schaap

Bandleiding en drummer

Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'

IMG_0149

Annelous Kool

(dwars)fluitiste

Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Mattheus 6:34

IMG_0191

Willem de Meer

Zanger

Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt. Psalm 119: 50

IMG_0088

Dineke Bor

Zangeres

Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Spreuken 3, 6

IMG_0106

Johdai Smit

Zangeres

Psalm 91 1 Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. 2 Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here: “U bent mijn toevlucht, bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.” ​

IMG_0214

Inge Sikkema

Akoestisch gitarist

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? ​ Romeinen 8:31 ​

IMG_0161

Carlo Verschoor

Toetsenist
IMG_9930

Edu van Amstel

Bassist

Help ons!

GP draaiende houden kost heel veel tijd en geld, wilt u ons steunen druk dan hier!

HET BESTUUR

IMG_0011

Berthold Schaap SR.

Voorzitter

Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven. U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan. Psalm 138: 3

IMG_9999

Gerdieneke Schaap

Vice-voorzitter en Notulist

Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. Psalm 139: 14

IMG_9980

Jessica Vos

Creatief

Ken hem in al je wegen en Hij zal uw pad recht maken. Spreuken 3:6

IMG_9949

Sanne van den Hul

PR

Heere, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U legt Uw hand op mij. Psalm 139

Emile Bigot

Emile Bigot

Website en PR
WhatsApp chat
X